SZCZĘŚLIWI, SAMODZIELNI, SPRAWNI, AKTYWNI z PZU

SZCZĘŚLIWI, SAMODZIELNI, SPRAWNI, AKTYWNI z PZU

to tytuł projektu realizowanego od 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. – w całości sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
 
Celem projektu było podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością, poprzez zwiększenie samodzielności i aktywności. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin. Zapobieganie ich izolacji i wykluczeniu. Poprawienie stanu psychofizycznego wszystkich uczestników projektu. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację działań innowacyjnych na terenie gminy Konopiska; warsztaty rozwojowe, warsztaty kulinarne, fizjoterapię wycieczkę turystyczną, integrację społeczną.
 
Głównie zależało nam na zwiększeniu dostępności do różnorodnych form rozwoju rodziców osób z niepełnosprawnością oraz do aktywnych form spędzania wolnego czasu przez ON; wzrost sprawności fizycznej ON; poprawa stanu zdrowia ON; wzrost samooceny ON; wzrost integracji
ON; wzrost integracji rodziców/opiekunów ON; zwiększenie kompetencji opiekuńczych i rodzicielskich; wzrost umiejętności budowania relacji u rodziców/opiekunów i ON; wzrost poziomu wiedzy rodziców/opiekunów nt. budowania dobrostanu swojego i dzieci.
 
Dzięki  FUNDACJI PZU wszystkie założone cele zostały zrealizowane.

ZADZWOŃ DO NAS I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

+48 603 494 779