DAMY RADĘ Z PZU

DAMY RADĘ Z PZU
to tytuł  projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Promegteus” 
realizowanego
w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r. a finansowanego  w całości  przez FUNDACJE PZU


          Celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością, poprzez zwiększenie samodzielności i aktywności. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin. Zapobieganie ich izolacji i wykluczeniu. Poprawienie stanu psychofizycznego wszystkich uczestników projektu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań innowacyjnych na terenie gminy Konopiska; warsztaty rozwojowe, warsztaty kulinarne, fizjoterapię, integrację społeczną. 
  Wdrożenie Projektu przyczyniło się do zmiany świadomości rodziców/opiekunów i osób niepełnosprawnych. W trakcie Projektu nastąpiła duża zmiana w samopoczuciu, zachowaniach i postawach uczestników….. Rozwiązano wiele problemów wynikających z braku skutecznej komunikacji, braku świadomości emocjonalnej. Projekt uzupełnił wiedzę, umiejętności i kompetencje uczestników w bardzo wielu obszarach ( samoakceptacji, poczucia własnej wartości, komunikacji, inteligencji emocjonalnej). Brak wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarach objętych Projektem, bardzo często było przyczyną nieumiejętności radzenia sobie z trudnościami w życiu. Zrealizowany Projekt przyczynił się do ogromnej poprawy relacji rodzinnych i społecznych. Projekt rozwiązał wiele problemów wynikających z brakiem akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością. Rozwiązuje również problem, który widoczny był w postawach społeczności lokalnych takich jak: małą integrację ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, brakiem zrozumienia dla rodziców i opiekunów. Uczestnicy Projektu pokazali swoją postawą i zaangażowaniem, że stanowią integralną część społeczności, są ważni i posiadają talenty, pasje, są zmotywowani i zaangażowani w każde podjęte działania. Wdrożenie Projektu miało kluczowy wpływ na zmianę nawyków żywieniowych u Uczestników. Zmienili oni swoje nawyki żywieniowe, wdrożyli zdrowe zasady żywienia. Wiedzą jakie produkty powinni spożywać , by cieszyć się zdrowiem i dobrze się czuć, a przede wszystkim, by to co spożywają na co dzień było źródłem ich energii. Dzięki projektowi umieją przygotować zdrowe produkty, potrafią wyeliminować ze swojego żywienia to, co szkodzi ich zdrowiu. Zniwelowanie bólu narządu ruchu , poprawę zakresu ruchomości , kondycji. Dzięki ich zaangażowaniu na zajęciach z pewnością przełoży się na lepsze samopoczucie i wydłużenie życia oraz poprawę jakości życia. .

ZDJĘCIA

https://www.facebook.com/artur.bredzel/posts/pfbid0jVm4byE253mQcc4zUFZc4qbgt4UEaeb9mVBp3kSae1veoMpeqWctczXdXuZoD3rbl

 

ZADZWOŃ DO NAS I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

+48 603 494 779