kilka słów o nas

Prometeus

Misją Stowarzyszenia jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów. Cele statutowe to:

  1. Dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu

zawodowym i społecznym.

  1. Zainteresowanie władz samorządowych i rządowych problematyką niepełnosprawnych ruchowo w zakresie:

– wczesnego rozpoznawania i diagnozowania niepełnosprawności,

– leczenia i rehabilitacji,

– kultury fizycznej i sportu,

– dostępu do różnych form edukacyjnych,

– doradztwa i nauczania zawodowego,

– zatrudnienia w zależności od możliwości zdrowotnych i posiadanych umiejętności,

– ochrony socjalnej, ekonomicznej i prawnej,

– zaopatrzenia w pomoce umożliwiające i ułatwiające normalne funkcjonowanie w społeczeństwie – usuwanie barier architektonicznych.

  1. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
  1. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
  1. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządu ruchu w starszym wieku

– rozwój i popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych;

– szkolenie i doskonalenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej działalność Stowarzyszenia nastawiona jest na popularyzację paraolimpijskiej dyscypliny sportowej Boccia oraz prowadzenie zajęć arteterapii, choreoterapii . Warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztaty edukacyjne i kulinarne. Zajęcia z fizjoterapii grupowe i indywidualne dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

ZADZWOŃ DO NAS I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

+48 603 494 779