II Turniej Polskiej Ligi Bocci Zamość 2023

II Turniej Polskiej Ligi Bocci 2023

W turnieju startują zawodnicy z 14 klubów Polskiego Związku Bocci, a w zawodach integracyjnych reprezentanci kilku klubów i ośrodków niezrzeszonych.
Turniej dofinansowany jest ze środków PFRON.
Patronat honorowy nad Turniejem objął Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk.
Gospodarzem Turnieju jest AKSON Zamość (Aktywny Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych) z Zamościa.
Programy Polskiego Związku Bocci dofinansowane są przez PFRON https://www.facebook.com/fundusz.pfron/
FOTORELACJA ZAMOŚĆ

ZADZWOŃ DO NAS I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

+48 603 494 779